070-3271600 info@architectenburovanvliet.nl

Vergunningen

Snel aan de slag met een nieuw pand?

Gaat u starten met een winkel of horecabedrijf? Of heeft u een bedrijfspand op het oog en wilt u daar iets aan veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms is het mogelijk om vergunningsvrij iets bij of aan te bouwen.

Veel zaken zoals brandveiligheid, plaats van installaties en geluid hangen samen met bepalingen vastgelegd in het Bouwbesluit of bestemmingsplan. Ook het aanleggen van een terras of het aanpassen van een gevel kan vergunningplichtig zijn en is gelegen in bestemmingsplannen. Voor monumentale panden gelden weer heel bijzondere en vaak strengere bepalingen.

Uitgewerkte installatietekening.

Vergunning nodig? Wij ontzorgen!

Regelgeving en tijd: van het één heb je te veel en het andere te weinig. Wij helpen en ondersteunen u bij vergunningtrajecten, zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering. Zo kunt u snel en zonder ‘gedoe’ starten of verder gaan met uw bedrijf. Wij inventariseren wat u nodig heeft en stellen alle stukken op, die benodigd zijn voor de aanvraag. Namens u, de opdrachtgever, dienen wij dan de benodigde aanvraag in bij het Online Omgevingsloket van de gemeente, zodat u op de kortst mogelijke termijn over uw vergunningen beschikt en u zich daar geen zorgen meer om hoeft te maken.

Bedrijfspand met grote serre

Inspiratie opdoen?

Wilt u een aanbouw realiseren, een serre of een andere gevel? Of wellicht wilt u uw bedrijfspand geheel verbouwen? Wij hebben diverse ondernemers geadviseerd op dit punt. Van indeling en gevelontwerpen tot aan het bouwtraject kunnen wij u ondersteunen met onze tekenaars en projectleiders.

Inspiratie opdoen? Zie onze portfolio 

Meer weten? 

Bel ons en wij komen bij u langs!